Program Details

/Program Details
Program Details 2018-04-20T11:15:13+00:00

Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS)

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6721001
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 6 years

Introduction

The Faculty of Medicine and Health Sciences conducts a six-year undergraduate educational programme leading to the degree of ‘Bachelor of Medicine and Surgery’, MBBS (USIM) to its successful candidates. Basically, the program is divided into two equal phases, namely, pre-clinical and clinical phases with Islamic input integrated throughout the six-year program. The courses are designed to help students develop the requisite knowledge base and rationale they will need for clinical patient care.

Duration

The Medical Program of the faculty spans over a period of 6 years. The majority of the students will be from Pusat Tamhidi USIM, which conducts a one-year Medical Matriculation program. The academic session in each year is divided into two semesters. There are 15 weeks of academic session in each semester in year 1 and year 2 and 16 weeks per semester in year 3.The duration of each semester in the clinical phase (year 4,5 and 6) depends on the duration of the postings.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;;

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

(1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan ke atas pada peringkat Matrikulasi/ Asasi

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology;
 • Chemistry;
 • Pyhsics/ Mathematics (M)/ Mathematics (T)

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biologi
 • Kimia
 • Fizik
 • Matematik atau Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah

dan

(5) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam MANA-MANA DUA (2) matapelajaran berikut:

 • Pendidikan Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(6) Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian Universiti English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 Tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

dan

(7) Lulus tapisan temuduga

dan

(8) Semua pemohon hendaklah mengisytiharkan jika mereka telah didapati:

 • bersalah dalam kesalahan jenayah;
 • mempunyai penyakit fizikal atau penyakit jiwa yang serius; dan/atau
 • penyakit berjangkit yang serius yang mungkin memberi impak terhadap amalan perubatan mereka akan datang

dan

(9) Seseorang yang mempunyai salah satu daripada yang berikut tidak layak mengikuti program perubatan:

 • didapati bersalah dalam kesalahan melibatkan tubuh manusia;
 • tidak amanah sama ada serius atau baharu, contohnya menipu semasa peperiksaan, pemalsuan dokumen, plagiarisme;
 • penyakit fizikal atau mental yang serius;
 • penyakit berjangkit yang serius

 

Kegagalan mengisytiharkan maklumat yang mempunyai pengaruh terhadap kesesuaian pelajar dalam amalan perubatan mungkin menyebabkan mereka diberhentikan dari meneruskan pengajian. Kejujuran, integriti dan kesihatan yang baik adalah ciri yang penting bagi seorang doktor dan pelajar perubatan.

(1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan ke atas pada peringkat STPM

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology;
 • Chemistry;
 • Pyhsics/ Mathematics (M)/ Mathematics (T)

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biologi
 • Kimia
 • Fizik
 • Matematik atau Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah

dan

(5) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam MANA-MANA DUA (2) matapelajaran berikut:

 • Pendidikan Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(6) Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian Universiti English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 Tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

dan

(7) Lulus tapisan temuduga

dan

(8) Semua pemohon hendaklah mengisytiharkan jika mereka telah didapati:

 • bersalah dalam kesalahan jenayah;
 • mempunyai penyakit fizikal atau penyakit jiwa yang serius; dan/atau
 • penyakit berjangkit yang serius yang mungkin memberi impak terhadap amalan perubatan mereka akan datang

dan

(9) Seseorang yang mempunyai salah satu daripada yang berikut tidak layak mengikuti program perubatan:

 • didapati bersalah dalam kesalahan melibatkan tubuh manusia;
 • tidak amanah sama ada serius atau baharu, contohnya menipu semasa peperiksaan, pemalsuan dokumen, plagiarisme;
 • penyakit fizikal atau mental yang serius;
 • penyakit berjangkit yang serius

 

Kegagalan mengisytiharkan maklumat yang mempunyai pengaruh terhadap kesesuaian pelajar dalam amalan perubatan mungkin menyebabkan mereka diberhentikan dari meneruskan pengajian. Kejujuran, integriti dan kesihatan yang baik adalah ciri yang penting bagi seorang doktor dan pelajar perubatan.

(1) Lulus program Tamhidi Perubatan,Pergigian dan Sains dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan ke atas;

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat Tamhidi dalam setiap mata pelajaran berikut:

 • Biologi;
 • Kimia;
 • Fizik atau Matematik.

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biologi;
 • Kimia;
 • Fizik;
 • Matematik atau Matematik Tambahan;
 • Mana-mana SATU (1) mata pelajaran lain.

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

(5) Lulus tapisan temuduga;

dan

(6) Semua pemohon hendaklah mengisytiharkan jika mereka telah didapati:

 • bersalah dalam kesalahan jenayah;
 • mempunyai penyakit fizikal atau penyakit jiwa yang serius; dan/atau
 • penyakit berjangkit yang serius yang mungkin memberi impak terhadap amalan perubatan mereka akan datang.

dan

(7) Seseorang yang mempunyai salah satu daripada yang berikut tidak layak mengikuti program perubatan:

 • didapati bersalah dalam kesalahan melibatkan tubuh manusia;
 • tidak amanah sama ada serius atau baharu, contohnya menipu semasa peperiksaan, pemalsuan dokumen, plagiarisme;
 • penyakit fizikal atau mental yang serius;
 • penyakit berjangkit yang serius.

Kegagalan mengisytiharkan maklumat yang mempunyai pengaruh terhadap kesesuaian pelajar dalam amalan perubatan mungkin menyebabkan pemberhentian meneruskan pengajian oleh sebab kejujuran, integriti dan kesihatan yang baik adalah ciri yang penting bagi seorang doktor dan pelajar perubatan.

Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda 

 

Semester Pertama Sahaja

Yuran Pendaftaran

RM 1,110.00

Yuran Kolej Kediaman

RM 810.00

Yuran Kemudahan

RM 302.50

Yuran Aktiviti Pelajar

RM 75.00

Yuran Pengajian

RM 1,300.00

 

Bayaran Berulang Setiap Semester

Yuran Kolej Kediaman

RM 810.00

Yuran Kemudahan

RM 302.50

Yuran Aktiviti Pelajar

RM 75.00

Yuran Pengajian

RM 1,300.00

* Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan

Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa

Permohonan adalah terbuka kepada:

 • Kategori STPM
 • Kategori Matrikulasi / Asasi
 • Kategori STAM
 • Kategori Diploma UA / Politeknik
 • Kelayakan Setaraf
  • A Level
  • Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)
  • STPM (Bukan Tahun Semasa)
  • Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)
  • STAM (Bukan Tahun Semasa)

Secara atas talian di laman: UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)

 

Permohonan UPUOnline bagi kemasukan Sesi Akademik 2023/2024: 7 Februari  sehingga 28 Mac 2023

 

Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel ug@usim.edu.my atau telefon +606 798 8328 / +606 798 8331

 1. Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); OR
 2. General Certificates of Education (GCE) ‘A’ Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; OR
 3. Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; AND
 4. Specific entry requirements based on programmes; AND
 5. Credit in one (1) Islamic Studies subject at O Level / A Level / equivalent; AND
 6. Fulfilled English Language Proficiency Requirement; AND
 7. Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.
 1.   Possess any one of the qualifications as listed in Table A
 2.   Passes the interview; and
 3.   Must obtain at least BAND 4.0 (MUET) / IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 / equivalent

NOTES:

 1. All applicants shall declare if they have:
  • Been found guilty of any criminal offence(s);
  • Serious physical or mental illness; and/or
  • Serious communicable disease(s) which may impact upon their future practice.
 2. A person with any of the following would be disqualified from entry into a medical programme:
  • Found guilty of offence(s) affecting the human body;
  • Recent and serious dishonesty e.g. cheating at examinations, falsification of documents, plagiarism;
  • Serious physical or mental illness; and/or
  • Serious communicable disease(s).
 3. Any failure to declare information that has a material influence on a student’s fitness to practice may lead to the termination of their medical course, as honesty, integrity and good health are essential attributes of a doctor and by extension, the medical student.

Table A: Minimum qualification for entry into medical programme.
*Subject to minimum entry requirements by Malaysian Medical Council 

EXAMINATIONSREQUIREMENTS
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

Grades BBB, ABC, AAC or CGPA 3.00 (out of 4.00) in 3 subjects i.e.

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics
General Certificate of Education Advanced (“A”) level

Grades BBB, ABC, AAC in 3 subjects i.e.

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics

Matriculation; or

Foundation in Science; or

Pre-Medical Course

CGPA 3.00 (out of 4.00) in 3 subjects i.e.

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics

Minimum grade for each subject is C (GP 2.0)

and

Provided the programme is not less than 1 year and completed in the same institution

and

5 Bs each in

 • Biology and
 • Chemistry and
 • Physics and
 • Mathematics or Additional Mathematics; and
 • another subject

In Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ O-level or its equivalent

Monash University Foundation Pre-University Program (MUFY); or

University of New South Wales (UNSW) Foundation; or

Western Australia Curriculum Council; or

HSC Sydney Australia; or

Trinity College Foundation Studies; or

Australian Universities Foundation Programmes; or

South Australian Mactriculation (SAM); or

Victorian Certificate of Education, Australia Year 12; or

Australian matriculation (Ausmat)

Aggregate or average of B in any 3 subjects i.e.

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics

or

80% ATAR provided the subjects include

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics

National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Level 3: or

New Zealand Bursary

Average of 80% in any 3 subjects i.e.

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics

Canadian Pre-University (CPU); or

Canadian International Matriculation Program (CIMP/ Canadian Grade 12/13; or

Ontario Secondary School Diploma Grade

Average of 80% in any 3 subjects i.e.

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics
Indian Pre-university

Obtain Eligibility Certificate from National Medical Commission India, Pass the NEET* Exam;

and

Average of 70% in any 3 subjects i.e.

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics

*NEET – National Eligibility cum Entrance Test

**The NEET is required for Indian Citizen who wish to work in India

***Those who do not intend to work as a medical practitioner in India must provide a signed letter of undertaking witnessed by a Lawyer or Commissioner of Oath. This letter of undertaking must clearly state that they will not seek registration with the National Medical Commission of India.

Diploma International Baccalaureate (IB) Programme (DP)

Minimum overall score 33 points, 2 science subjects (Biology and Chemistry) at Higher Level (HL) and Mathematics at HL

and

Attained a minimum score of 5 each in

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics

*This requirement is effective starting from January 2024

Diploma in Health Sciences or equivalent

CGPA 3.50 (out of 4.00)

and

Provided the programme is not less than 5 semesters or 2½ years and completed in the same institution

and

at SPM/O- Level or its equivalent:

Minimum 2 Bs in any 2 subjects

 • Biology; and/or
 • Chemistry; and/or
 • Physics

and

Credit in 3 subjects

 • English; and
 • Mathematics or Additional Mathematics; and
 • another subject
Degree in Health or Pure or Applied Sciences

CGPA 3.00 (out of 4.00)

for entry to 5-year medical programme

Degree in Health or Pure or Applied Sciences

CGPA 3.30 (out of 4.00)

for entry to 4-year medical programme

Degree in the Arts or Humanities

CGPA 3.50 (out of 4.00)

for entry to 5-year medical programme

Degree in the Arts or Humanities

CGPA 3.75 (out of 4.00)

for entry to 4-year medical programme

Pusat Tamhidi USIM

Pass Tamhidi USIM with CGPA 3.50 (out of 4.00);

and

Attained CGPA 3.00 (out of 4.00) each in:

 • Biology; and
 • Chemistry; and
 • Physics or Mathematics
 1. Applicants shall show evidence of proficiency in ENGLISH LANGUAGE* based on the following criteria:
  • minimum score in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 437 (PBT) / equivalent; or
  • Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or
  • Band 3 in Malaysian University English Test (MUET); or
  • Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or
  • native speakers of English.

   *Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.

 2. Applicants shall show evidence of proficiency in ARABIC LANGUAGE based on the following criteria:
  • Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or
  • native speaker of Arabic; or
  • pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University

Fee Structure for Bachelor's Programme Academic Session 2021/2022

 

First Semester Only

Registration Fee

RM 1,100.00

Residential College Fees

RM 1,580.00

Facility Fees

RM 580.00

Student Activity Fees

RM 75.00

Tuition Fees

RM 33,000.00

 

Recurring Pay Every Semester

Residential College Fees*

RM 1,580.00

Facility Fees

RM 580.00

Student Activity Fees

RM 75.00

Tuition Fees

RM 33,000.00

* If staying at the Residential College

Note: The fees that stated are subject to change from time to time without prior notice by the University

International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:

 1. International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:

      1.1          Tuberculosis
      1.2          Hepatitis B and Hepatitis C
      1.3          Sexually Transmitted Diseases
      1.4          Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)
      1.5          Urine Positive for Drugs
      1.6          Typhoid
      1.7          Malaria
      1.8          Japanese Enchapilitis
      1.9          Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
      1.10        Avian Flu
   
 2. International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.
 3. The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.
 4. If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.

For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)

 

*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39
**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00

 

Kindly visit eUG (USIM Undergraduates online application : https://eug.usim.edu.my/) to apply for Undergraduate programmes.


For any enquiries regarding International admission, please contact :
Mrs. Mazlina Mohamed Tamjid (+606-798 8331) / Mrs. Nurhassikin Maulat Mahmud (+606-798 8328) or email to ug@usim.edu.my

 

For information related to visa and student pass, please refer USIM 'Alamiyyah (International Office) at visa@usim.edu.my

Contact Us

Centre for Academic Management
Division of Undergraduate Studies
Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800,  Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Phone: +606 798 8331 / +606 798 8328
Email: ug@usim.edu.my / study@usim.edu.my